MAŠINE ZA FORMIRANJE KUTIJA - MAŠINE ZA LEPLJENJE KUTIJA

Formiranje i lepljenje kutija

formiranje-kutija

GOLDFLEX 056-P

Poluautomatska mašina za formiranje kutija

KLJUČNE ODLIKE:

Ručno podešavanje na različite dimenzije kutije pomoću bočnih vođica. Opremljena zatvaračem donjih stranice kao i njihovim držačem radi punjenja kutije. Zahvaljujući konvejeru ugrađenom u radni sto mašine, kutije se kreću lagano U modelu GF056-P, kutije se uvode u jedinicu za lepljenje pomoću pneumatskog pritiskivača, što optimizira efikasnost. Kombinovana sa mašinama za lepljenje trakom/lepkom & izlaznim konvejerom, postaje kompaktna, poluautomatska, produktivna linija za pakovanje.

TEHNIČKI OPIS

• Napajanje: trofazno, 400V, 50Hz

• Radna temperatura: od +50°C do +35 °C

• Produktivnost: 600-800 kutija/čas

• Potrošnja vazudha: 6,0 Nl po ciklusu produkcije(6 bar)

Opciono:

• 1-PH Jednofazno napajanje – na zahtev

• GTA-OS Mašina okrenuta na suprotnu stranu – na zahtev

• GTA-SC Druga boja – na zahtev

• GTA17 Set nogara sa točkićima (prečnik 80 mm)

• PRF Konvejer na izlazu

formiranje-kutija

Poluautomatska mašina za formiranje kutije američkog tipa, zatvara 4 donje stranice kutije i podržava je od dole prilikompunjenja od strane operatera.

Formiranje kutija GOLDFLEX 56

Automatska mašina za formiranje kutije

GOLDFLEX 56/58/608 je automatska mašina za formiranje osnove kutije američkog tipa istog formata u serijama, preklapanjem 4 donje ivice. Stvaranje kutije je veoma pouzdano, zahvaljujući proračunatom kretanju poluga za zatvaranje. Ventilska glava kojiom upravlja Venturi vakumski sitem, odvodi kutiju napolje, van bočnog dela držeći je tokom otvaranja. Formiranje četvrtastog oblika kutije je takođe moguće kroz implementaciju kompletnog sistema dizajniranim u tu svrhu. Nakon kreiranja kutije, ona odlazi u drugi deo  GOLDTAPE gde biva zalepljena sa samolepljivom trakom ili toplim lepkom, tako da je spremna za slanje na ručnu ili automatsku liniju za punjenje ‘’Pick & Place’’. GOLDFLEX ima kompaktni oblik, tako se lako ubacuje u postojeće linije i omogućava optimizaciju prostora.

formiranje-kutija

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

• Težina: 515 Kg

• Napajanje: trofazno, 400 V / 50 Hz 0,4 kW

• Radna temperatura: + 5 ° C do + 35 ° C

• Dimenzije: 2170 x 1670 mm

• Nivo buke: 78 dB

• Pritisak vazduha: 6 bar, Potrošnja: 22 nl po ciklusu

• Electrical protection: IP 54

• Visina radnog stola: 650 + 100 mm

• Produkcija: 900 kutija / sat

• Standardan kapacitet skladišta: 1000mm (oko 100/110kutija)

GOLDTAPE 32 - 34 - 346

Poluautomatska mašina za lepljenje kutija

Poluautomatska mašina za lepljenje traka sa ručnim podešavanjem dimenzija, sa dva ravna u podnožju, horizontalno postavljena kaiša. Mašina vrši lepljenje sa samolepljivom trakom sa gornje i donje strane kutije istih dimenzija amerčkog tipa. Podešavanja su veoma laka, brza, jednostavna i ne zahtevaju rukovanje specijalno obučenog kadra. U kombinaciji sa konvejerom ispred i iza mašine, formira se jednostavna, efikasna i ekonomična stanica za pakovanje.

TEHNIČKI OPIS

• Čelična konstrukcija bojena i spojena šrafovima .

• Težina: 100 kg (GT32) – 135 kg (GT34) – 173 kg (GT346)

• Produktivnost: 1300/1500 kutija na sat

• Brzina prenosa kutija: 24 m/min (18 m/min GT32)

• Napajanje: trofazno 400 V, 50 Hz (jednofazno – na zahtev)

• Radna temperatura : +5 do +35 °C

• Elektronska zaštita: IP54

• Instalirana snaga: 0,25 kW

• Dimenzije: 990×845 mm (GT32) – 990×990 mm (GT34) – 990×1157 mm (GT346

formiranje kutija
Dimenzije kutija GOLDTAPE 32 /34:
Dužina: 150mm do beskonačno Širina: 140-510 mm Visina: 100-510 mm
Dimenzije kutija GOLDTAPE 346:
Dužina: 150mm do beskonačno
Širina: 165-660 mm
Visina: 100-660 mm

GOLDTAPE 34R – 346R

Poluautomatska mašina za lepljenje kutije

Poluautomatska mašina za lepljenje sa samopodešavanjem na postojeću dimenzije kutije, radi lepljenja trake na kutiju sa gornje i donje strane (američki tip kutije – 4 krilca ). Čelična konstrukcija savijana, bojena i šrafovima spojena. Sigurnosna stakla sa providnim vratima, povezana su sa sigurnosnim ‘’interlock’’prekidačima. Prelazak na kutije različitih dimenzija vrši se pomoću fotoćelija i prekidača, tako što se automatski uočava visina i širina kutije.

Na ulazu mašine je konvejer gde se vrši sklapanje, punjenje i pneumatsko centriranje/držanje kutije. Kutija se pomoću kaiševa dovodi do glava sa lepljivim trakama koje se automatski podešavaju na visinu kutije, lepe je i isporučuju na izlazni konvejer. Ovo rešenje omogućava savršeno ujednačeno kretanje kutije, poravnanje stranica i njihovo optimalno lepljenje pomoću TU glava (nosač samolepljive trake ).

lepljenje-kutija

DIMENZIJE KUTIJE:

GOLDTAPE 34R Dužina: 150mm do beskonačno Širina: 140-510 mm Visina: 100-510 mm

GOLDTAPE 346R Dužina: 150mm do beskonačno Širina: 165-660 mm Visina: 100-660 mm

GOLDTAPE 50 – 65 – 80

Ručno podesiva mašina za lepljenje donjih i gornjih krilaca kutije

Poluautomatska, ručno podesiva mašina za lepljenje donjih i gornjih krilaca kutije američkog tipa. Konstrukcija mašine je načinjena od savijanih, bojenih i šrafovima spojenih čeličnih stranica. Brzo i jednostavno ručno podešavanje na željenu dimenziju kutije koja se lepi. Kutije su vođene bočno postavljenim trakama, koje pokreće jedan motor osiguravajući miran i stabilan transport kutija. Ovo rešenje omogućava savršeno ujednačeno kretanje kutije, zatvaranje stranica i njihovo optimalno lepljenje pomoću TU glava (nosač samolepljive trake).

TEHNIČKI PODACI:

• Neto težina mašine: 135 kg (GT50) – 150 kg (GT65) – 175 kg (GT80)

• Brzina prenosa kutije: 24 m/min

• Napajanje: trofazno – 400V, 50Hz (jednofazno – na zahtev)

• Radna temperature: od +5 do +35 °C

• Električna zaštita: IP54

• Instalirana snaga: 0,22 kW

lepljenje-kutija

Dimenzije kutije GT50: Dužina:od 150 mm do beskonačno Širina: od 100 do 510 m

Visina: od 100 do 510 mm

Dimenzije kutije GT 65: Dužina:od 150 mm do beskonačno Širina: od 100 do 660 mm

Visina: od 120 do 660 mm

Dimenzije kutije GT 80: Dužina:od 150 mm do beskonačno Širina: od 100 do 810 mm

Visina: od 120 do 810 mm

GOLDTAPE 50B HM

Poluautomatska mašina za lepljenje kutija

Poluautomatska mašina za lepljenje kutija, sa automatskim nanosom topljivog lepka (hot melt) na donjoj strani kutije amričkog tipa. Podešavanje za lepljenje kutija različitih dimenzijase vrši ručno. Uobičajeno je da kutije dolaze iz automatskih mašina za formiranje kutija. Na kraju ciklusa, donja krilca kutije, se pritiskaju sa unutrašnje strane, kako bi lepljenje bilo savršeno izvedeno.

TEHNIČKI PODACI

• Napajanje: trofazno, 400V/50Hz

• Instalirana snaga : 0,25 kW

• Elektronska zaštita : IP54

• Radna temperatura : +5 do +35 °C

• Produktivnost : 900 kutija/čas

• Brzina prenosa kutije: 24 m/min

• Potrošnja vazudha: 6,5 Nl po ciklusu produkcije (6 bar)

lepljenje-kutija

GOLDTAPE 50R – 65R – 80R

poluautomatska mašina za lepljenje kutije

Poluautomatska mašina za lepljenje sa samopodešavanjem na postojeću dimenzije kutije, radi lepljenja trake na kutiju sa gornje i donje strane (američki tip kutije – 4 krilca ). Čelična konstrukcija savijana, bojena i šrafovima spojena. Sigurnosne ograde sa providnim vratima povezane su sa sigurnosnim prekidačima.

Prelazak na kutije različitih dimenzija vrši se pomoću fotoćelija i prekidača, tako što se automatski uočava visina i širina kutije. Na ulazu mašine je konvejer gde se vrši sklapanje, punjenje i pneumatsko centriranje/držanje kutije.

Kutija se pomoću kaiševa dovodi do glava sa lepljivim trakama koje se automatski podešavaju na visinu kutije, lepe je i isporučuju na izlazni konvejer.

Ovo rešenje omogućava savršeno ujednačeno kretanje kutije,poravnanje stranica i njihovo optimalno lepljenje pomoću TU glava (nosač samolepljive trake).

mašina-za-kutiju

Dimenzije kutije 50R: Dužina: od 200 mm do beskonačno Širina: od 100 do 510 mm

Visina: od 100 do 510 mm

Dimenzije kutije 65R: Dužina: od 200 mm do beskonačno Širina: od 100 do 660 mm

Visina: od 100 do 660 mm

Dimenzije kutije 80R: Dužina: od 200 mm do beskonačno Širina: od 100 do 820 mm

Visina: od 100 do 820 mm