MAŠINE ZA PAKOVANJE STREČ FOLIJOM ROTAX

Pakovanje streč folijom poluautomatske i automatske mašine

pakovanje-streč-folijom

ROTAX S3200 XL

Poluautomatska mašina za strečovanje paleta

Pakovanje streč folijom uz mašine Rotaks je jedan od koraka do sigurne uštede u potrošnji streč folije.

Karakteristike mašine:

• Dimenzija palete do 3000×1250 mm

• Elektromagnetna kočnica za istezanje folije

• Nezavisno, programski podesivo strečovanje vrha odnosno podnožja palete

• Detekcija palete pomoću fotoćelije – standard h=2100 mm; na zahtev do 3000 mm

• Rotacija ruke regulisana promenljivom frekvencijom od 4-15 o/min

• Zaustavljanje rotacije pomoću senzora

• Promena brzine nosača folije je potpuno prilagodljiva

• Sistem zaštite od pada nosača filma

• Kontrolni panel na dodir sa 10 radnih ciklusa zaštićenih lozinkom

• Napajanje 400V, 50 Hz

pakovanje-streč-folijom
Rotax s3200 XL je poluautomatska mašina za paletiranje sa elektromagnetnom kočnicom. Savršena za pakovanje streč folijom bilo kog tipa proizvoda, čak i za najnestabilnije. XL verzija, je posebno konstruisana za izuzetno velike proizvode na paleti.

Mašina za pakovanje samo 1 dinar!!!

Jedinstvena ponuda za nabavku novih mašina za pakovanje

U mogućnosti smo da Vam ponudimo kupovinu novih mašina kroz ugovor o poslovno-tehničkoja saradnji

ROTAX S3200

Poluautomatska mašina sa obrtnom rukom

Poluautomatska mašina za paletiranje sa elektromagnetnom kočnicom. Savršena za pakovanje streč folijom bilo kog tipa proizvoda, čak i za najnestabilnije.

Karakteristike mašine:

• Standardna dimenzija palete 1200×1200 mm

• Elektromagnetna kočnica za istezanje folije

• Nezavisno, programski podesivo strečovanje vrha odnosno podnožja palete

• Detekcija palete pomoću fotoćelije – standard h=2100 mm; na zahtev do 3000 mm

• Rotacija ruke od 4-15 o/min

• Zaustavljanje rotacije pomoću senzora

• Promena brzine nosača folije je potpuno prilagodljiva

• Sistem zaštite od pada nosača filma

• Kontrolni panel na dodir sa 10 radnih ciklusa zaštićenih lozinkom

• Napajanje 400V, 50 Hz

pakovanje-strec-folijom

ELEKTROMAGNETNA KOČNICA ZA ISTEZANJE FOLIJE

Svi ROTAX S3200 modeli, su opremljeni sa elektromagnetnom kočnicom za istezanje folije. Spoljni prečnik rolne folije do 250mm.

ROTAX S3300 XL

Poluautomatska mašina sa obrtnom rukom za pakovenje streč folijom

Poluautomatska mašina za strečovanje paleta sa pred istezanjem ( motorom ). XL verzija mašine je pravljena sa specifičnom namerom za strečovanje paleta velikih dimenzija proizvoda.

Karakteristike mašine:

• Standardna dimenzija palete 2800×1200 mm

• Motorna kočnica za pred istezanje folije sa 1 ili 2 motora

• Nezavisno, programski podesivo strečovanje vrha odnosno podnožja palete

• Detekcija palete pomoću fotoćelije – standard h=2100 mm; na zahtev do 3000 mm

• Rotacija ruke regulisana promenljivom frekvencijom od 4-10 o/min

• Zaustavljanje rotacije pomoću senzora

• Promena brzine nosača folije je potpuno prilagodljiva

• Sistem zaštite od pada nosača filma

• Kontrolni panel na dodir sa 10 radnih ciklusa zaštićenih lozinkom

• Napajanje 400V, 50 Hz

streč-folija-pakovanje

Verzija sa 2 motora je napravljena da sačuva još više folije, povećavajući time ekonomičnost. Bazira se na istom principu, kao i verzija sa jednim motorom. Ovaj sisitem omogućava istezanje filma do 400 % (1m postaje 5m). Pakovanje streč folijom ovaj sistem čini mnogo efikasnijom

MAŠINA ZA PAKOVANJE STREČ FOLIJOM ROTAX S 5300

Automatska mašina za pakovanje streč folijom sa rotirajućom rukom

Automatska mašina za paletiranje sa pred istezanjem motorom. Savršena je za automatske linije za pakovanje. U odnosu na mašine za obrtnim stolom, imaju veću produktivnost (paleta/sat).

Karakteristike:

• Standardna dimenzija palete 1200×1200 mm

• Pred istezanje sa 1 ili 2 motora

• Nezavisno, programski podesivo strečovanje vrha

odnosno podnožja palete

• Detekcija palete pomoću fotoćelije – standard h=2100

mm; na zahtev do 3000 mm

• Rotacija ruke se reguliše pomoću invertera od 4-15 o/

min

• Zaustavljanje rotacije pomoću senzora

• Promena brzine nosača folije je potpuno prilagodljiva

• Sistem zaštite od pada nosača filma

• Radni ciklusi se kontrolišu pomoću PLC Siemens S7- 1200 i kontrol panela KP400

• Kontrolni panel na dodir sa 10 radnih ciklusa zaštićenih lozinkom

• Svi motori se kontrolišu pomoću invertera

• Napajanje 400V, 50 Hz

• Automatski sistem sečenja

PAKOVANJE-STREČ-FOLIJOM