Poluautomatske i automatske mašine su konstruisane za vezivanje različitih kategorija proizvoda, kao što su novine, magazini, karton, tekstil …

Ručni alat za vezivanje trakom

Ručni alat za vezivanje čeličnom, PP ili PET trakom.

Poluautomatske mašine za vezivanje trakom

Najekonomičnije rešenje za aplikacije od malog do srednjeg volumena.

Automatske mašine za vezivanje trakom

Napravljene sa ciljem automatizacije procesa.