POLITIKA KVALITETA

 

Organizacija TAPE NS GROUP DOO opredeljena je za neprekidno unapređenje Sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001.

Kvalitet procesa rada posmatramo kao osnovu konkurentnosti i uspešnosti na tržištu u domenu

 Proizvodnja i prodaja lepljivih traka i streč folije i distribucija materijala i opreme za pakovanje.

Naša politika i ciljevi su:

  • Ispunjenje zahteva klijenata i krajnjih korisnika za proizvodom i uslugom visokog nivoa kvaliteta pruženom u ugovorenom roku;
  • Poštovanje zakonskih propisa i ispunjenje obaveza po pitanju zakonske regulative;
  • Razvijanje dugoročnih i korektnih odnosa sa isporučiocima;
  • Obezbeđenje kontinuiranog tehničko-tehnološkog razvoja procesa rada;
  • Ispunjenje očekivanja zaposlenih;
  • Motivisanje zaposlenih da aktivno učestvuju u unapređenju kvaliteta procesa rada;
  • Unapređenje organizacije rada u cilju racionalnog korišćenja repromaterijala;
  • Stalno obučavanje zaposlenih kako bi se sticala nova znanja i podizala svest svih zaposlenih;
  • Uspostavljanje efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama u cilju bolje razmene informacija;
  • Učiniti ovu politiku dostupnom svim zainteresovanim stranama.

Ostvarivanjem postavljenih ciljeva neprestano poboljšavamo radnu efikasnost i finansijski potencijal u interesu zainteresovani strana, svih zaposlenih kao i društvene zajednice u celini.

 

Novi Sad, 15/06/2022                                                                                                      Direktor

                                                                                                                                    Đorđe Letić