Strečerica Spinny S200TP

Spinny S200TP verzija strečerice koja je dizajnirana za rad sa viljuškarom. Pogodna je za strečovanje teških paleta.

Category: SKU: Spinny S200TP

Опис

Jednostavna je za upotrebu i zahteva minimalno održavnje.Ova TP verzija je opremljena sa obrtnim postoljem sa prorezom za lakši utovar pomoću viljuškara.Poluautomatska mašina za strečovanje paleta sa elektromagnetnom kočnicom. Koristi se za velike terete,

• Prečnik obrtnog postolja 1650 mm, nosivost 2000 kg
• Elektromagnetna kočnica za istezanje folije
• Rastojanje između stuba i obrtnog postolja 500 mm
• Visina palete do 2100 mm, detekcija pomoću fotoćelije
• Nezavisno, programski podesivo strečovanje vrha odnosno podnožja palete
• Rotacija postolja 5-10 o/min
• Zaustavljanje postolja se kontroliše senzorom
• Promenljiva brzina kretanja nosača streč folije
• Nezavisno okretanje pri dnu odnosno na vrhu palete
• Sistem zaštite od pada nosača streč folije
• Elektronski kontrolni panel, sa 10 radnih ciklusa zaštićenih lozinkom
• Ručno zaustavljanje kretanja nosača folije radi ojačanja palete
• Napajanje 230V/50 Hz

 

OPCIONO:

• Kontrolni panel na dodir, sa 4 prilagođena programa
• Obrtno postolje nosivosti do 2000 kg i prečnika do 1800 mm
• Visina palete do 3100 mm

 

ELEKTROMAGNETNA KOČNICA:

SPINNY S200 modeli su opremljeni sa ELEKTROMAGNETNOM KOČNICOM za istezanje streč folije.Spoljni prečnik rolne folije do 250 mm. Radi povećanja bezbednosti, nosač folije je postavljen sa suprotne strane u odnosu na kontrolni panel, kako radnik ne bi došao u dodir sa delovima u pokretu .

 

Proizvođač: Effe3ti, Italija; Garancija: 3 godine; Obezbeđeno: instalacija, održavanje i servis